Paphiopedilum

Paphiopedilum

Paphiopedilum helenae

Paphiopedilum helenae Aver. 1996

Paphiopedilum insigne

Paphiopedilum insigne[Lindley]Pfitz 1888

Paphiopedilum rothschildianum

Paphiopedilum rothschildianum (Rchb. f.) Stein 1892

Paphiopedilum vietnamense

Paphiopedilum vietnamense O. Gruss & Perner 1999

Paphiopedilum wolterianum album

Paphiopedilum wolterianum [Krzl.]Pfitz. 1888

Paphiopedilum anitum

sinonimo: Paphiopedilum adductum var. anitum (Golamco) Koop. 2000

Paphiopedilum delenatii 'Anja'

Paphiopedilum delenatii Guillaumin 1924

Paphiopedilum delenatii 'Anja'

Paphiopedilum delenatii Guillaumin 1924

Paphiopedilum delenatii 'SELECT'

Paphiopedilum delenatii Guillaumin 1924

Paphiopedilum esquirolei

Paphiopedilum esquirolei Schlechter 1919

Paphiopedilum esquirolei fm. alba

Paphiopedilum hirsutissimum var esquirolei [Schlechter] Karasawa and Saito 1982